Denk mee! DenkTank 31 Mei 2018

by | May 27, 2018 | Events

Bouw mee aan de Learning Tribe!

Bij deze willen we je uitnodigen om deel te nemen aan de denktank over de Learning Tribe die plaatsvindt 31 mei van 11.30 -14:45, de exacte locatie volgt nog per mail.

Doel van deze bijeenkomst is de concretisering van het pedagogisch en filosofisch plan van de dag van het kind. We zullen, na een dialoog over de principes een zo concreet mogelijke schets maken van de dagelijkse gang van zaken van de Learning Tribe.

 Je wordt verzocht om deelname aan te melden bij Jana lieve:  jana@learningtribe.nl

Met vriendelijke groeten van het Learning Tribe team!