Ons team

Humberto Schwab

Co-founder / Voorzitter / Founder of Socratic Design

Aangenaam, mijn naam is Humberto Schwab. Ik heb natuurkunde en wijsbegeerte aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam gestudeerd.

24 jaar lang heb ik als leraar filosofie en natuurkunde in het middelbaar onderwijs gewerkt. Als voorzitter van de filosofen heb ik – met succes – gevochten voor de opname van Filosofie in de wet op het middelbaar onderwijs. In mijn lessen wilde ik altijd een sfeer van authentieke ervaring creëren. De Socratische benadering past daarbij het best.

Lees meer

Sinds 15 jaar werk ik als zelfstandig filosoof in Spanje en geef ik trainingen aan bedrijven, besturen, academische studenten, overheden en particulieren. Doel is om oude blokkades uit het denken te elimineren en ruimte te creëren voor nieuwe betekenissen. Met de exponentiële groei in de technologie zijn nieuwe benaderingen gewenst, vooral ook om ons niet over te geven aan een Frankenstein technologie!

Ik ben een hartstochtelijk voorvechter van ‘inzicht voor allen’. De Socratic Design is een door mij ontwikkelde methode om gezamenlijk te denken, ego benaderingen te vermijden en vooral om vanuit waarden een mooi en goed leven en werken te ontwerpen. We mogen kinderen niet met oude ballast opzadelen. Ze moeten nog sterker dan wij in hun schoenen staan om de humane samenleving vorm te geven, maar ze moet ook weerbaar zijn door goede inzichten in de technologie.

Collectieve aandacht voor filosofische vragen is een van de mooiste ervaringen die je kan organiseren. Leren als waarde op zich is iets wat ik dagelijks ervaar.

 

Humberto Schwab

Co-founder / Voorzitter / Founder of Socratic Design

Aangenaam, mijn naam is Humberto Schwab. Ik heb natuurkunde en wijsbegeerte aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam gestudeerd.
24 jaar lang heb ik als leraar filosofie en natuurkunde in het middelbaar onderwijs gewerkt. Als voorzitter van de filosofen heb ik – met succes – gevochten voor de opname van Filosofie in de wet op het middelbaar onderwijs. In mijn lessen wilde ik altijd een sfeer van authentieke ervaring creëren. De Socratische benadering past daarbij het best. Sinds 15 jaar werk ik als zelfstandig filosoof in Spanje en geef ik trainingen aan bedrijven, besturen, academische studenten, overheden en particulieren. Doel is om oude blokkades uit het denken te elimineren en ruimte te creëren voor nieuwe betekenissen. Met de exponentiële groei in de technologie zijn nieuwe benaderingen gewenst, vooral ook om ons niet over te geven aan een Frankenstein technologie!
Ik ben een hartstochtelijk voorvechter van ‘inzicht voor allen’. De Socratic Design is een door mij ontwikkelde methode om gezamenlijk te denken, ego benaderingen te vermijden en vooral om vanuit waarden een mooi en goed leven en werken te ontwerpen.
We mogen kinderen niet met oude ballast opzadelen. Ze moeten nog sterker dan wij in hun schoenen staan om de humane samenleving vorm te geven, maar ze moet ook weerbaar zijn door goede inzichten in de technologie.
Collectieve aandacht voor filosofische vragen is een van de mooiste ervaringen die je kan organiseren. Leren als waarde op zich is iets wat ik dagelijks ervaar.

 

Pieter-Jan Goppel

Co-Founder / Secretaris penningmeester

De herinneringen die ik aan mijn schoolcarrière heb zijn veelal negatief. Een groot deel van mijn leven heb ik gedacht dat leren niet leuk hoort te zijn en dat leren ‘iets uit je hoofd leren’ is.

Sindsdien heb ik besloten te stoppen mijn best te doen om deel te nemen aan deze cultuur, en heb ik veel geleerd en mijzelf erg ontwikkeld. Uiteraard is de kennis die je op de basisschool aangereikt krijgt belangrijk en ik heb hier ook zeker profijt van gehad in de vorm van leren lezen, schrijven en rekenen. Maar de manier waarop ik dit aangeleerd heb gekregen had naar mijn mening ook anders gekund.

Lees meer

Ik denk dat binnen het onderwijs persoonlijke aandacht, echt contact, grenzen en een innovatieve visie op het onderwijs centraal moeten staan. Daarnaast denk ik dat onze traditionele opvattingen over het feit dat onderwijs eenrichtingsverkeer is moet worden gewijzigd naar de opvatting dat onderwijs een gezamenlijk proces is. Hierdoor kunnen wij de wereld een stuk mooier maken.

Leren is in mijn beleving wijzer worden, verbanden leren zien en luisteren naar elkaar zonder jezelf weg te cijferen. Leren is niet alleen dingen uit je hoofd leren.

Toen ik voor de zoveelste keer door de school van mijn dochter liep, en in vrijwel alle lokalen de helft van de leerlingen ongeïnteresseerd of met een deprimerende blik naar buiten zag kijken, deed dit mij veel verdriet en besloot ik dat het anders moest. Ik heb de daad bij het woord gevoegd en ben ik gaan onderzoeken of het mogelijk is een nieuwe vorm van onderwijs te ontwikkelen.

En zo is de Learning Tribe ontstaan. Een vernieuwend onderwijsconcept waarin samen nieuwe dingen leren en van elkaar leren centraal staan. Dankzij ruime ervaring in het opstarten van een aantal bedrijven, en het bijkomende voordeel van voldoende middelen, was deze stap snel gezet.

Ik heb Humberto Schwab gevraagd mij te helpen bij het concretiseren van mijn gedachtegoed, om zo de Learning Tribe vorm te geven. En nu zijn we hier, en is de eerste Learning Tribe realiteit!

Pieter-Jan Goppel

Co-Founder / Secretaris penningmeester

De herinneringen die ik aan mijn schoolcarrière heb zijn veelal negatief. Een groot deel van mijn leven heb ik gedacht dat leren niet leuk hoort te zijn en dat leren ‘iets uit je hoofd leren’ is.

Sindsdien heb ik besloten te stoppen mijn best te doen om deel te nemen aan deze cultuur, en heb ik veel geleerd en mijzelf erg ontwikkeld. Uiteraard is de kennis die je op de basisschool aangereikt krijgt belangrijk en ik heb hier ook zeker profijt van gehad in de vorm van leren lezen, schrijven en rekenen. Maar de manier waarop ik dit aangeleerd heb gekregen had naar mijn mening ook anders gekund.

Ik denk dat binnen het onderwijs persoonlijke aandacht, echt contact, grenzen en een innovatieve visie op het onderwijs centraal moeten staan. Daarnaast denk ik dat onze traditionele opvattingen over het feit dat onderwijs eenrichtingsverkeer is moet worden gewijzigd naar de opvatting dat onderwijs een gezamenlijk proces is. Hierdoor kunnen wij de wereld een stuk mooier maken.

Leren is in mijn beleving wijzer worden, verbanden leren zien en luisteren naar elkaar zonder jezelf weg te cijferen. Leren is niet alleen dingen uit je hoofd leren.

Toen ik voor de zoveelste keer door de school van mijn dochter liep, en in vrijwel alle lokalen de helft van de leerlingen ongeïnteresseerd of met een deprimerende blik naar buiten zag kijken, deed dit mij veel verdriet en besloot ik dat het anders moest. Ik heb de daad bij het woord gevoegd en ben ik gaan onderzoeken of het mogelijk is een nieuwe vorm van onderwijs te ontwikkelen.

En zo is de Learning Tribe ontstaan. Een vernieuwend onderwijsconcept waarin samen nieuwe dingen leren en van elkaar leren centraal staan. Dankzij ruime ervaring in het opstarten van een aantal bedrijven, en het bijkomende voordeel van voldoende middelen, was deze stap snel gezet.

Ik heb Humberto Schwab gevraagd mij te helpen bij het concretiseren van mijn gedachtegoed, om zo de Learning Tribe vorm te geven.

En nu zijn we hier, en is de eerste Learning Tribe realiteit!

Miguel Harbers

Creative Director / Project Manager

Leren binnen een school instituut is voor mij sinds jongs af aan moeilijk gebleken. Ik was geboeid door veel dingen maar niet de stof die mij werd aangeboden. Zowel op de lagere als middelbare school heb ik verschillende keren van school moeten wisselen, ik heb in die tijd weinig tot niet kunnen genieten van leren. Toen ik er klaar voor was vond ik mijn inspiratie in de kunst en de filosofie. Ik ben kunst gaan studeren aan de Gerrit Rietveld Academie en ben gedurende mijn studie gaan werken voor Humberto Schwab Filosofie SL in Spanje.

Lees meer

Van het leven in Spanje heb ik veel geleerd over hoe te leven. Samen zijn, zorgen voor elkaar, goed eten en drinken en de natuur zijn nu diep in mijn leven geworteld. Met deze basis ben ik in staat om alle ruis achter mij te laten en mij voor een volle 100% op leren te richten.

Samen met Humberto Schwab hebben we de Socratic Design Academy opgezet, een plaats voor bedrijven en personen om zich te kunnen ontwikkelen conform hun waarden om goede praktijken te kunnen laten bloeien in de wereld.

De Learning Tribe moet een plek zijn waar kinderen zich gezamenlijk kunnen richten op de vragen die er toe doen. Het samenzijn geeft energie en kennis om te leren over het leven. Door een sterk collectief van zowel ouderen als jongeren kun je een krachtig karakter ontwikkelen wat een basis principe is om gelukkig te kunnen worden en te kunnen blijven leren.

Miguel Harbers

Creative Director / Project Manager

Leren binnen een school instituut is voor mij van jongs af aan moeilijk gebleken. Ik was geboeid door veel dingen maar niet door de stof die mij werd aangeboden. Zowel op de lagere- als middelbare school heb ik verschillende keren van school moeten wisselen. Ik heb in die tijd weinig tot niet kunnen genieten van leren. Toen ik er klaar voor was vond ik mijn inspiratie in de kunst en de filosofie. Ik ben kunst gaan studeren aan de Gerrit Rietveld Academie en ben gedurende mijn studie gaan werken voor Humberto Schwab Filosofie SL in Spanje.

Van het leven in Spanje heb ik veel geleerd over hoe te leven. Samen zijn, zorgen voor elkaar, goed eten en drinken en de natuur zijn nu diep in mijn leven geworteld. Met deze basis ben ik in staat om alle ruis achter mij te laten en mij voor een volle 100% op leren te richten.

Samen met Humberto Schwab hebben we de Socratic Design Academy opgezet, een plaats voor bedrijven en personen om zich te kunnen ontwikkelen conform hun waarden om goede praktijken te kunnen laten bloeien in de wereld.

De Learning Tribe moet een plek zijn waar kinderen zich gezamenlijk kunnen richten op de vragen die er toe doen. Het samenzijn geeft energie en kennis om te leren over het leven. Door een sterk collectief van zowel ouderen als jongeren kun je een krachtig karakter ontwikkelen wat een basis principe is om gelukkig te kunnen worden en te kunnen blijven leren.

Jana lieve Ferwerda

Pedagogisch expert / Project ontwikkelaar

Vanaf het moment dat ik in aanraking kwam met de Socratic Design filosofie is filosofie niet meer weg te denken uit mijn leven. Ik ben van mening dat filosofie essentieel is voor de mensheid en dat hier fundamenteel te weinig mee wordt gedaan.

Door de ervaring die ik heb opgedaan binnen het onderwijs heb ik een mening gevormd over het huidige onderwijs. Zo vind ik bijvoorbeeld dat het onderwijs hoe het nu geregeld is veel aspecten mist wanneer we kijken naar de toekomst.

Lees meer

Een praktisch voorbeeld is dat wij rekening kunnen gaan houden met het feit dat bepaalde taken en beroepen straks niet meer door de mens uitgevoerd zal worden, maar door robots. Dit zal betekenen dat sommige beroepen waar leerlingen en studenten zich op richten, straks misschien niet meer bestaan. Daarom ben ik van mening dat we veel meer naar het kind op zich moeten gaan kijken, waar liggen de talenten, nieuwsgierigheid, uitdagingen en hoe kunnen onze kinderen zich straks in een geheel nieuwe maatschappij manoeuvreren?

Ik zelf zit tussen ‘de achterbankgeneratie’ en de ‘millenials’ in. Dit houdt in dat ik de overgang naar de huidige ‘prestatiemaatschappij’ deels onbewust, maar ook grotendeels zeer bewust mee heb gemaakt. ‘Waarom kan ik niet gewoon ik zijn? Waarom ben ik niet genoeg? Waarom moet ik altijd wat worden?!’  Dit zijn de gedachten die ik tot voor kort had puur omdat ik vanuit de huidige maatschappij en onderwijsvormen niet het gevoel heb gekregen dat ik ‘genoeg’ was.

Veel puzzelstukjes vallen in elkaar sinds het begin van het ontwikkelen van de Learning Tribe. Het samenkomen met mensen die dezelfde visie hebben op bepaalde dingen, maar ook in staat zijn kritisch te kijken naar wat we aan het ontwikkelen zijn, geeft een veilig gevoel waarin ik veel motivatie vind om kinderen/mensen te helpen met alle (levens)vragen die zij hebben.

Ik ben van mening dat je nooit uitgeleerd bent. Ik hoop dat wij met de Learning Tribe een mooie omgeving kunnen creëren waarbij iedereen zich zo kan ontwikkelen zodat zij zo gelukkig en wijs mogelijk door het leven kunnen gaan.

Jana lieve Ferwerda

Pedagogisch expert / Project ontwikkelaar

Vanaf het moment dat ik in aanraking kwam met de Socratic Design filosofie is filosofie niet meer weg te denken uit mijn leven. Ik ben van mening dat filosofie essentieel is voor de mensheid en dat hier fundamenteel te weinig mee wordt gedaan.

Door de ervaring die ik heb opgedaan binnen het onderwijs heb ik een mening gevormd over het huidige onderwijs. Zo vind ik bijvoorbeeld dat het onderwijs hoe het nu geregeld is veel aspecten mist wanneer we kijken naar de toekomst.

Een praktisch voorbeeld is dat wij rekening kunnen gaan houden met het feit dat bepaalde taken en beroepen straks niet meer door de mens uitgevoerd zal worden, maar door robots. Dit zal betekenen dat sommige beroepen waar leerlingen en studenten zich op richten, straks misschien niet meer bestaan. Daarom ben ik van mening dat we veel meer naar het kind op zich moeten gaan kijken, waar liggen de talenten, nieuwsgierigheid, uitdagingen en hoe kunnen onze kinderen zich straks in een geheel nieuwe maatschappij manoeuvreren?

Ik zelf zit tussen ‘de achterbankgeneratie’ en de ‘millenials’ in. Dit houdt in dat ik de overgang naar de huidige ‘prestatiemaatschappij’ deels onbewust, maar ook grotendeels zeer bewust mee heb gemaakt. ‘Waarom kan ik niet gewoon ik zijn? Waarom ben ik niet genoeg? Waarom moet ik altijd wat worden?!’  Dit zijn de gedachten die ik tot voor kort had puur omdat ik vanuit de huidige maatschappij en onderwijsvormen niet het gevoel heb gekregen dat ik ‘genoeg’ was.

Veel puzzelstukjes vallen in elkaar sinds het begin van het ontwikkelen van de Learning Tribe. Het samenkomen met mensen die dezelfde visie hebben op bepaalde dingen, maar ook in staat zijn kritisch te kijken naar wat we aan het ontwikkelen zijn, geeft een veilig gevoel waarin ik veel motivatie vind om kinderen/mensen te helpen met alle (levens)vragen die zij hebben.

Ik ben van mening dat je nooit uitgeleerd bent. Ik hoop dat wij met de Learning Tribe een mooie omgeving kunnen creëren waarbij iedereen zich zo kan ontwikkelen zodat zij zo gelukkig en wijs mogelijk door het leven kunnen gaan.