Inschrijving & informatie

De ‘Stichting de Learning Tribe’ nodigt ouders uit om zich aan te melden als potentieel lid van de Learning Tribe.

Een sterk moreel compas geeft een leidraad voor goede handelingen in het leven van de leerling.

Onze methode

Filosofie wordt op dit moment gezien als een noodzakelijke capaciteit voor leiders van grote bedrijven.

Wij zien filosofie ook voor kinderen als een geweldige kans om hun leven vorm te geven.

De methode die wij hanteren is gebaseerd op de Socratic Design methode van Humberto Schwab waarbij de dialoog de hoeksteen is. Kenmerk van deze praktische filosofiemethode is de erkenning dat filosoferen belangrijk is voor iedereen die betekenis wil geven aan zijn/haar leven. Kinderen kunnen filosoferen en, zoals wij allen weten, goed vragen stellen. De Socratische methode vertrekt vanuit de vraagstelling. De kunst van het vragen is vaak het begin van de oplossing.

De Socratische vraag methode kan niet alleen op filosofische vragen toegepast worden, maar ook in domeinen als taal en rekenen. Het vereist van de docent een Socratische houding: de capaciteit om mee te gaan in de gedachten ontwikkeling van het kind. Dat kan zelfs tot geniale theorieën leiden zoals de vraag van Newton waarom de maan niet op de aarde valt.

Docenten worden allen getraind in de methode en ontwikkelen zichzelf permanent. Dit wil zeggen dat zij de leerlingen het voorbeeld geven met betrekking tot het genieten van leren. 

De toekomst van onze samenleving zou een verschuiving kunnen maken van consumeren als ideaal naar ‘leren’ als ideaal.

Ook ouders worden getraind om de Socratische methode te begrijpen, en om bij te dragen aan de opbouw van de Learning Tribe.

Zij worden getraind in de socratische methode zodat zij kunnen deelnemen aan leerprocessen en ook verschillende leerervaringen ontwerpen vanuit hun eigen expertise.

Voor meer info en vragen

Ouders die belangstelling hebben om zich in te schrijven voor de Learning Tribe kunnen onderstaand formulier invullen. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen ontvangen over de Learning Tribe alvorens u de beslissing neemt zich al dan niet in te schrijven, kunt u een e-mail sturen naar: info@learningtribe.nl

Financiering

In december 2018 zal er een aanvraag van erkenning voor de Learning Tribe bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) worden gedaan. Wanneer deze wordt toegewezen zal dit betekenen dat de Learning Tribe (deels) gefinancierd zal worden door de overheid. De school zou dan reguliere subsidie kunnen verkrijgen. Een reguliere school ontvangt van de landelijke overheid 6.900 € per leerling per jaar (575 € per maand). Ook dan zal er een ouderbijdrage worden gevraagd, maar dan in de lijn van andere bijzondere openbare scholen. We zijn een stichting zonder winstoogmerk, we ambiëren het onderwijs in Nederland een kwaliteitsimpuls te geven.

Inschrijfformulier